Continuïteit clouddienst deel 2: de constructie

De vorige blog ging over de problemen, althans uitdagingen, bij het zeker stellen van de continuïteit van uw clouddienst. Hier zal ik de constructie de oplossing van Stichting Continuïteit schetsen. De oplossing bestaat uit een aantal contractuele afspraken op maat.

 

De makkelijkste en meest kostenefficiënte weg is wanneer de clouddienstverlener de afspraken over continuïteit regelt en haar afnemers de mogelijkheid geeft te participeren in deze afspraken. Natuurlijk kan de clouddienstverlener niet op haar eigen houtje garanderen dat uw clouddienst blijft doordraaien ondanks haar eigen faillissement. Daarom moet er een derde onafhankelijke entiteit in het leven worden geroepen om deze taak te vervullen. Daar er vaak gevoelige bedrijfsinformatie over tafel gaat bij deze afspraken, is de beste vorm voor deze entiteit een stichting (“Stichting Continuïteit”).

De Stichting Continuïteit sluit een (raam-)overeenkomst met de clouddienstverlener over hoe de continuïteit geregeld het beste geregeld kan worden. De inhoud van deze overeenkomst zal afhangen van de soort dienst (IaaS, PaaS en/of SaaS), waar het eigendom ligt van de verschillende onderdelen binnen de onderneming en waartoe de clouddienstverlener bereid is.

U, de afnemer, kunt dan toetreden tot de overeenkomst middels een derdenbeding. Een derdenbeding houdt het volgende in: een bepaling (beding) in een overeenkomst waar een derde, dus een partij die geen partij is bij de betreffende overeenkomst, een beroep op kan doen en hetgeen de derde aldus (bijvoorbeeld door een verklaring) kan aanvaarden. Het derdenbeding hoeft alleen aanvaard te worden door u, de afnemer. De afnemer wordt hier ook wel begunstigde genoemd, daar hij of zij begunstigde is van de overeenkomst.

Op het moment dat de continuïteit daadwerkelijk in gevaar is, dan kunt u, als afnemer, aankloppen bij de Stichting Continuïteit op grond van het derdenbeding.

In een volgende blog zal ik ingaan op hoe de continuïteit van de verschillende onderdelen van een clouddienst kan worden veiliggesteld.