IaaS

De Stichting biedt u een maatwerkoplossing die wordt afgestemd op de onderneming en de IaaS-dienst. Alle essentiële onderdelen van de IaaS-dienst kunnen gewaarborgd worden: het datacenter, de servers, de internetverbinding en de nuts-voorzieningen. In een mogelijk faillissement zal een curator niet in alle gevallen een doorstart mogelijk kunnen maken en zullen de bedrijfsonderdelen te gelde worden gemaakt. De waarborgen die onze maatwerkoplossing biedt, kunnen dit voorkomen.

Na het uitrollen van de oplossing houdt de Stichting een vinger aan de pols: zij monitort de continuïteit van de dienstverlener en controleert jaarlijks of de oplossing nog past bij de dienst. Bij een bedreiging van de continuïteit van de infrastructuur, gaat de Stichting aan de slag. Zij zorgt ervoor dat de IaaS-dienst in de lucht blijft voor een afgesproken periode.

Het voordeel van deze oplossing is dat de Stichting de continuïteit waarborgt en niet een commerciële partij. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal, ook als de cloud-dienstverlener ophoudt te bestaan, haar doel nastreven: continuïteit.