PaaS

De continuïteit van een PaaS-dienst kan niet gerealiseerd worden met de klassieke escrow. De Hoge Raad heeft in 2006 een uitspraak gedaan waardoor de escrow-overeenkomst op losse schroeven is komen te staan. Het gevolg is dat bij faillissement van een clouddienstverlener de curator licenties kan intrekken of negeren. Daarenboven biedt de escrow geen oplossing voor de overige essentiële onderdelen van de PaaS-dienst.

De Stichting biedt u een maatwerkoplossing die wordt afgestemd op de onderneming en de dienst van de PaaS-dienstverlener. Alle essentiële onderdelen van de PaaS-dienst moeten gewaarborgd worden: het datacenter, het beheer, en de servers. Ook voor de essentiële arbeidskrachten zoals, de programmeurs wordt een regeling getroffen.

Na het uitrollen van de oplossing houdt de Stichting een vinger aan de pols: zij monitort de continuïteit van de dienstverlener en controleert jaarlijks of de oplossing nog past bij de dienst. Bij een bedreiging van de continuïteit van de dienst, gaat de Stichting aan de slag. Zij zorgt ervoor dat het platform in de lucht blijft voor een afgesproken periode.

Het voordeel van deze oplossing is dat de Stichting de continuïteit waarborgt en niet een commerciële partij. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal, ook als de cloud-dienstverlener ophoudt te bestaan, haar doel nastreven: continuïteit.