SaaS

De Stichting biedt u niet de klassieke escrow waarbij de broncode van een softwarepakket wordt gedeponeerd bij een notaris of escrow-agent.

De Stichting biedt u wel een maatwerkoplossing die wordt afgestemd op de onderneming en de dienst van de SaaS-dienstverlener. Alle essentiële onderdelen van de SaaS-dienst moeten gewaarborgd worden. Het beheer van de servers, de programmeurs en de data zijn tenminste net zo belangrijk als de software voor de continuïteit van een SaaS-dienst.

De Hoge Raad heeft in 2006 een uitspraak gedaan waardoor de escrow op losse schroeven is komen te staan. Het gevolg is dat bij faillissement van een dienstverlener de curator de licentie voor de software kan intrekken waardoor de klant de broncode niet mag gebruiken. Daarenboven biedt de escrow geen oplossing voor de overige essentiële onderdelen.

Na het uitrollen van de oplossing houdt de Stichting een vinger aan de pols: zij monitort de continuïteit van de dienstverlener en controleert jaarlijks of de oplossing nog past bij de dienst. Bij een bedreiging van de continuïteit van de SaaS-dienst, gaat de Stichting aan de slag. Zij zorgt ervoor dat de dienst voor een afgesproken periode in de lucht blijft.

Het voordeel van deze oplossing is dat de Stichting de continuïteit waarborgt en niet een commerciële partij. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal, ook als de cloud-dienstverlener ophoudt te bestaan, haar doel nastreven: continuïteit.