Software

De Stichting biedt u niet de klassieke escrow waarbij de broncode van een softwarepakket wordt gedeponeerd bij een notaris of escrow agent.

De Hoge Raad heeft namelijk in 2006 een uitspraak gedaan waardoor de escrow-overeenkomst op losse schroeven is komen te staan. Het gevolg is dat bij faillissement van een dienstverlener de curator de licentie voor de software kan intrekken waardoor de klant de broncode niet mag gebruiken.

De Stichting biedt u daarom een andere oplossing;, een maatwerkoplossing die wordt afgestemd op de onderneming en de diensten van de softwareleverancier. De continuïteit van de gebruiksrechten op de software, de broncode, het onderhoud en soms ook de ontwikkeling van de software moeten gewaarborgd worden.

Na het uitrollen van de oplossing houdt de Stichting een vinger aan de pols: zij monitort de continuïteit van de dienstverlener en controleert jaarlijks of de oplossing nog past bij de totale dienstverlening van de software leverancier. Bij een bedreiging van de continuïteit van de softwareleverancier, gaat de Stichting aan de slag. Zij zorgt ervoor dat de software voor een afgesproken periode in de lucht blijft.

Het voordeel van deze oplossing is dat de Stichting de continuïteit waarborgt en niet een commerciële partij. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal, ook als de softwaredienstverlener ophoudt te bestaan, haar doel nastreven: continuïteit.