Start-up en continuïteit: enkele tips

U bent net een clouddienst begonnen en het loopt tot nu toe vlekkeloos. Toch krijgt u vragen van klanten over de continuïteit van uw dienst: “Wat gebeurt er als het niet lukt met uw onderneming, ben ik dan al mijn data kwijt?” Als u een clouddienst levert waarmee de klant bedrijfskritische gegevens importeert in de cloud, dan zal de vraag vaker gesteld worden. Wat kunt u doen om deze vraag te pareren? Nog belangrijker, wat kunt u doen om de grote spelers ook binnen te halen?

Mocht u nog niet toe zijn aan een volledige continuïteitsoplossing (zie hier) dan kunt u er wel voor zorgen dat uw onderneming continuïteit-ready is. Het voordeel van de maatregelen die hier beschreven worden is dat zij u ook helpen om professioneel te ondernemen en bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf op zichzelf.

Essentieel voor uw clouddienst zijn de servers waarop de dienst draait, de software die onderdeel uitmaakt van de dienst, de domeinnaam of –namen die u gebruikt voor de levering en de personen die de dienst up to date en online houden. Voor uw klant is daarnaast de data die er door hem wordt geïmporteerd essentieel.

Bij het opstarten en vormgeven van uw onderneming bent u (nog) vrij om zelf keuzes te maken over de vormgeving. Als u wat verder bent wordt het vaak lastiger. Dan moet u bijvoorbeeld houden met investeerders en/of aandeelhouders. Het is dan ook verstandig om de tips gedurende opstartfase ter harte te nemen en hier bewust keuzes in te maken. Onderstaande tip gaat over de vormgeving van uw onderneming en het veilig stellen van (intellectuele) eigendommen.

Het is goed om de risico’s van uw essentiële eigendommen te scheiden. Stel, u uw onderneming draait al een tijdje en er wordt veel winst gemaakt. U wilt uiteraard uw aansprakelijkheid beperken dus u start een B.V. Vanuit de B.V. gaat u voortaan de dienst leveren aan de klanten (de “werkmaatschappij”). Het is om deze reden verstandig de voor de dienst essentiële (intellectuele) eigendommen niet in te brengen in de B.V. De essentiële eigendommen brengt u onder bij een andere (rechts)persoon dan de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij is de B.V. die de overeenkomsten aangaat met klanten. Tevens gaat deze B.V. de overeenkomsten aan met toeleveranciers ten behoeve van de clouddienst. Denk hier aan de hosting service provider en de softwareleverancier.

Nu loopt de werkmaatschappij de risico’s. En zoals hierboven al geschreven, de risico’s moeten gescheiden worden van de essentiële (intellectuele) eigendommen. Dit kunt u doen door een aparte B.V. (“trust”) op te richten of de Stichting Continuïteit te gebruiken waar de eigendommen worden ingebracht. Deze geeft dan een gebruiksrecht aan de B.V., zodat de werkmaatschappij alsnog alle werkzaamheden kan uitvoeren. Mocht de werkmaatschappij onverhoopt failliet gaan, dan zijn de eigendommen in elk geval veilig gesteld.

Uiteraard heeft u daarmee niet de continuïteit van de hele dienst gewaarborgd. U bent al wel een eind op weg.