Werkwijze

Omdat geen enkele clouddienst of clouddienstverlener hetzelfde is, komt het altijd neer op maatwerk. Samen met de juristen van Cloudrecht werken wij als volgt:

  1.  Allereerst nodigen wij u graag uit voor een oriënterend intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de dienst besproken worden en zal er verdere uitleg gegeven worden over de specifieke mogelijkheden.
  2.  Daarna vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats van de voor de dienst essentiële bedrijfsonderdelen. Aan de hand daarvan worden de mogelijke constructies met u besproken.
  3.  Vervolgens zal er een advies opgesteld worden  waarin de specifieke constructie wordt beschreven.
  4.  Tenslotte moet de constructie daadwerkelijk uitgerold worden. Dit zal met name bestaan uit het opstellen van contracten en  andere juridische documentatie.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op of lees de factsheet.